Kłodzka Roża
POWSZECHNA ODZNAKA JEŹDZIECKA "JEŻDŻĘ KONNO"
Zapraszamy wszystkich jeźdźców od 7-go roku życia, którzy mają opanowane podstawowe umiejętności jeździeckie, na szkolenie zakończone egzaminem na Powszechną Odznakę Jeździecką "Jeżdżę Konno" Polski Związek Jeździecki od 1. lipca 2013r. wdrożył system nadawania Powszechnej Odznaki Jeździeckiej "Jeżdżę Konno" przez licencjonowanych szkoleniowców PZJ w Certyfikowanych Ośrodkach Jeździeckich. Szkolenie poprowadzi szkoleniowiec PZJ, Instruktor Sportu Jeździeckiego Dorota Czyż-Frońska Szczegółowe informacje i zapisy pod tel. 608502499 lub osobiście w biurze Ośrodka Odznaka jeździecka "jeżdżę konno" Powszechną odznakę jeździecką „Jeżdżę konno” nadają licencjonowani szkoleniowcy PZJ, instruktorzy z certyfikatem instruktora szkolenia podstawowego, zatrudnieni lub współpracujący z Certyfikowanym ośrodkiem PZJ osobiście oceniając umiejętności kandydata. Odznace towarzyszy imienna karta „Jeżdżę konno” wystawiona i podpisana przez licencjonowanego szkoleniowca PZJ nadającego powszechną odznakę jeździecką „Jeżdżę konno”. Co daje odznaka "jeżdżę konno"? Zostajesz posiadaczem odznaki, którą możesz wpiąć do fraka oraz legitymacji, która potwierdza Twoje umiejętności; Zostajesz wpisany do rejestru Polskiego Związku Jeździeckiego jako Jeździec; Zyskujesz potwierdzenie swoich umiejętności, które ułatwią Ci w przyszłości przystąpienie do jakiegokolwiek klubu jeździeckiego oraz szybkie zweryfikowanie Twoich umiejętności przez nowego trenera czy instruktora; Jesteś zwolniony z części praktycznej (opieka stajenna) na egzaminie BOJ. EGZAMIN: Umiejętności praktyczne: prawidłowe podejście do konia prawidłowe odczytanie i interpretacja reakcji konia prowadzenie w ręku i wiązanie siodłanie i kiełznanie, podstawowe dopasowanie rzędu umiejętność jazdy w zastępie w podstawowych chodach - w stępie, w kłusie anglezowanym i w galopie w dosiadzie odciążającym Umiejętności teoretyczne: interpretacja zachowania konia podstawy pielęgnacji i prawidłowe zachowanie się przy koniu podstawy budowy konia, maści i odmiany zasady zachowania na ujeżdżalni podstawowa wiedza o sprzęcie jeździeckim i stroju do jazdy.